Commissies

Wie zijn wij?

Maak kennis met onze commissies

De commissies houden de vereniging draaiende. Ze organiseren activiteiten, controleren de penningmeester en verzorgen de externe communicatie van de vereniging. Zonder deze commissies zou de vereniging niet kunnen bestaan. Hieronder vindt u de samenstelling van de commissies voor het academische jaar 2023-2023.

Activiteitencommissie

Dhr. L. van den Brand

Dhr. R. Willemsen

Mej. T. Öztürk (commissaris)

Dhr. L. Heckens 

Mej. L. Everaerts

Mej. S. Hoeben

PR-commissie

Dhr. S. Schols

Mej. G. Mathijssen

Kascontrolecommissie

Dhr. J. Jansen

Mej. N. Anoja